Ενημέρωση μελών ΕΠΛΣΚΙ PDF Εκτύπωση E-mail

Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 09/01/2014 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της ΠΟΕΠΛΣ γενικό
συμβούλιο στο οποίο συμμετείχε και ο πρόεδρος της Ένωσης μας.

Από την ενημέρωση που πραγματοποιήθηκε από τον πρόεδρο της ομοσπονδίας, δυστυχώς
επιβεβαιώθηκε ότι για την περιοχή μας δεν υπήρξε κάποια αλλαγή στο αρχικό
σχέδιο του Υπουργείου για την αναδιάρθρωση των Λιμενικών Αρχών, το οποίο
υπογράφηκε από τον υπουργό και προωθήθηκε για την έκδοση Προεδρικού
Διατάγματος. Συγκεκριμένα, οι Λιμενικοί Σταθμοί Πόρου και Σάμης γίνονται
Λιμενικά Τμήματα και υπάγονται στο Λ/Χ Κεφαλληνίας, ο Λιμενικός Σταθμός
Φισκάρδου διατηρείται, ο Λιμενικός Σταθμός Ληξουρίου καταργείται και
αντικαθίσταται από Λιμενικό Φυλάκιο ενώ το Υπολιμεναρχείο Ιθάκης αναβαθμίζεται
σε Λιμεναρχείο.

Εδώ και πολλούς μήνες η ένωση μας ενημέρωνε τόσο εγγράφως όσο και με κατ΄ ιδίαν
επισκέψεις μελών του Δ.Σ. τους τοπικούς άρχοντες για τον κίνδυνο και τις
επιπτώσεις που θα υπάρξουν από την κατάργηση του Λιμενικού Σταθμού Ληξουρίου.
Ωστόσο, από το αποτέλεσμα προκύπτει ότι οι ανωτέρω δεν είχαν την πολιτική
βούληση ή δύναμη να αποτρέψουν την περαιτέρω υποβάθμιση της περιοχής.

Οι προτεραιότητες που τίθενται πλέον για εμάς, σε συνεργασία με την ομοσπονδία μας,
είναι να εξασφαλίσουμε ότι η οργανική δύναμη που θα οριστεί για κάθε μία από
τις Λιμενικές Αρχές τις περιοχές μας είναι τέτοια που να μπορούν να
ανταπεξέλθουν στην νέα αποστολή τους. Επίσης, να διασφαλίσουμε ότι, οι
μετακινήσεις συναδέλφων μας, που θα προκύψουν απόρροια της αναδιάρθρωσης, θα γίνουν
με πιστή τήρηση του Π.Δ. μεταθέσεων. Παράλληλα, απαραίτητη είναι πλέον και η
εξέταση των τροποποιήσεων που απαιτούνται στο Π.Δ. μεταθέσεων προκειμένου να
καλυφθούν οι νέες ανάγκες που προκύπτουν από την μεταγωγή των περισσότερων
Λιμενικών Σταθμών σε Λιμενικά Τμήματα.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι το Δ.Σ. της ΠΟΕΠΛΣ, προκειμένου να αντιμετωπίσει
δυσλειτουργίες που είχαν προκύψει τελευταία στην ομοσπονδία και να εξασφαλίσει
ότι η διαπραγμάτευση για τα κρίσιμα θέματα που αφορούν τον κλάδο μας θα γίνει
από ισχυρό Προεδρείο, με τη μεγαλύτερη δυνατή νομιμοποίηση, αποφάσισε την
διενέργεια έκτακτων εκλογών για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της
Ομοσπονδίας την 10/02/2014.