Επιστολή της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. για μέτρα μέριμνας προσωπικού PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 21 Φεβρουάριος 2013 17:51

1

Επιστολή της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. προς τον κ. Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Αντιναύαρχο Λ.Σ. ΜΠΑΝΤΙΑ Δημήτριο.

Επανερχόμαστε στην απόφαση του 13ου Τακτικού Συνεδρίου της Ομοσπονδίας μας, το οποίο αποφάσισε ομόφωνα όπως θέσει στο διεκδικητικό πλαίσιο, συγκεκριμένα μέτρα οικογενειακής μέριμνας, τα οποία είχαμε στείλει στον προκάτοχό σας Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Σούλη Κωνσταντίνο και σας παραθέτουμε επικαιροποιημένα:

Α) Απαλλαγή από υπηρεσίες από την έναρξη της φαρμακευτικής αγωγής μέχρι την ωοληψία.

Β) Γονείς μονογονεϊκών οικογενειών που ασκούν τη γονική μέριμνα ενός τουλάχιστον ανήλικου τέκνου, να εκτελούν μόνο υπηρεσίες που δεν απαιτούν διανυκτέρευση.

Γ) Γονείς μονογονεϊκών οικογενειών που ασκούν τη γονική μέριμνα ενός τουλάχιστον  τέκνου ΑμεΑ να απαλλάσσονται των υπηρεσιών.

Καθιέρωση σειράς μέτρων που θα συμβάλλουν στην προστασία της οικογένειας γενικότερα, μονογονεϊκών οικογενειών και οικογενειών με αποδεδειγμένα προβλήματα υγείας.

1. Για όσα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ προστατεύουν ΑμεΑ θέσπιση των παρακάτω:

Α) Εφόσον έχουν σύζυγο ΑμεΑ να απαλλάσσονται όλων των υπηρεσιών, εφόσον η απαλλαγή τους είναι δυνατή, ως εκ της φύσεως των καθηκόντων τους. Σε περίπτωση εφαρμογής κυλιόμενου ωραρίου, να έχουν δικαίωμα επιλογής του χρόνου υπηρεσίας.

Β) Εφόσον έχουν τέκνο ΑμεΑ, να εκτελούν υπηρεσίες που δεν απαιτούν διανυκτέρευση και, σε περίπτωση που δεν υφίστανται τέτοιες, να απαλλάσσονται.

Στην περίπτωση των συζευγμένων στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα εν λόγω ευεργετήματα να τα απολαμβάνει ο ένας εκ των δυο, κατά περίπτωση και κατόπιν υποβολής σχετικής δήλωσης.

2. Συζευγμένοι με ένα τουλάχιστον τέκνο ανήλικο να εκτελούν 24ώρες υπηρεσίες, οι οποίες δεν συμπίπτουν, έως την ενηλικίωση όλων των τέκνων τους. Το παραπάνω εδάφιο να εφαρμόζεται ανάλογα και για τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ που εκτελούν κυλιόμενο ωράριο.

Με τα προτεινόμενα μέτρα, τα οποία κρίναμε άκρως επιβεβλημένα, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην διοικητική μέριμνα απέναντι στην οικογένεια, τονίζοντας ταυτόχρονα την ευαισθησία της Υπηρεσίας προς τα στελέχη της.

Όλα τα παραπάνω είναι αποκλειστικά δικιά σας αρμοδιότητας και ρυθμίσεων με σχετική διαταγή.

http://www.neaplefsi.gr

 

lnomothesia

limeniko soma

protectworld