Επανακαθορισμός επιδόματος κινδύνου PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 22 Φεβρουάριος 2013 11:49

misthos

Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Στουρνάρα Ιωάννη με θέμα Επανακαθορισμός επιδόματος κινδύνου

 

 

Πειραιάς, 21/2/2013

Προς:    Υπουργό Οικονομικών κ. Στουρνάρα Ιωάννη

Κοιν.:    1.    Υπουργό Ναυτιλίας & Αιγαίου Μουσουρούλη Κωνσταντίνο
            2.    Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Αντ/ρχο Λ.Σ. Μπαντιά Δημήτριο
            3.    Υπαρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Αντιναύαρχο ΛΣ ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗ Κωνσταντίνο
            4.    Επιτελάρχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Αντιναύαρχο ΛΣ ΤΣΙΑΔΗ Δημήτριο
            5.    Α΄ ΚΛΑΔΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Θέμα: Επανακαθορισμός επιδόματος κινδύνου

Σχετ.: α) Η παρ.2 του άρθρου 3 του ν.2448/96 «Μισθολογικές ρυθμίσεις μονίμων στελεχών των Ε.Δ. και αντιστοίχων της ΕΛ.ΑΣ. του Π.Σ. και Λ.Σ.».
β) Η περ. δ της παρ.11 του άρθρου 8 του ν.3205/2003 «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου ΝΠΔΔ και ΟΤΑ μονίμων στελεχών των Ε.Δ. και αντιστοίχων της ΕΛΑΣ - ΠΣ και ΛΣ και άλλες διατάξεις».
γ) Το άρθρο 3 του ΝΔ 313/74 «Πτητικές ενέργειες και πτητικό επίδομα στρατιωτικού προσωπικού».
δ) Την παρ.2 του άρθρου 8 του ν 3620/2007 «Αύξηση συντάξεων του δημοσίου από το έτος 2007 και άλλες διατάξεις»
ε) Αποφ. Υπουργών Οικονομικών - ΥΕΘΑ αρ.2/1006/ 0022 (ΦΕΚ 90 Β΄/2011).
στ) Η από 25/4/2012 επιστολή μας.

Κύριε Υπουργέ
Επανερχόμενοι στο θέμα της μη αναπροσαρμογής των επιδομάτων κινδύνου κατά κατηγορία και δικαιούχων, όπως αυτό έχει ρυθμιστεί για τις Ε.Δ., σας γνωρίζουμε τα εξής:

Με την ανωτέρω (ε) σχετική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας επανακαθορίστηκαν τα επιδόματα κινδύνου που παρέχονται σε κατηγορίες προσωπικού ΥΠΕΘΑ.

Αν και θα έπρεπε η ανωτέρω ΚΥΑ να ήταν τριμερής με την προσθήκη υπογραφή και του τότε Υπουργού Προστασίας του Πολίτη εντούτοις αυτό δεν έγινε για λόγους προφανείς και εν μέρει αυτούς που μας οδήγησαν στην σημερινή κατάσταση δηλ. της αποσπασματικής αντιμετώπισης των θεμάτων που αφορούν το κράτος και τις υπηρεσίες του.

Θεωρούμε αδιανόητη την μέχρι σήμερα κωλυσιεργία και κρίνουμε άμεση και επιβεβλημένη την ανάγκη υλοποίησης της συγκεκριμένης απόφασης, που εκ των πραγμάτων οφείλεται να είναι σε θετική κατεύθυνση, για λόγους ισότητας, ισοτιμίας και ικανοποίησης του περί δικαίου αισθήματος των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. αντιστοίχων ειδικοτήτων, που αναμφισβήτητα αντιμετωπίζουν τους ίδιους κινδύνους με τα στελέχη των Ε.Δ.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος           Ο Γεν. Γραμματέας

Δριβάκος Γεώργιος        Κατσίνας Σωτήριος

 

lnomothesia

limeniko soma

protectworld